Audrey Jantjies

Ek is gebore in Suurbraak of !Xairu – ‘n klein dorpie aan die buitewyke van Swellendam – in ‘n twee vertrek rooiklei huisie gebou deur my oupa se broer. Suurbraak is ‘n hoofsaaklike bruin gemeenskap met sterk Khoi / San bande – die rotstekeninge in die berge is stil getuienis hiervan.

Ek was twee jaar oud, toe my ouers besluit om na die groter, naburige dorp Swellendam verhuis waar my pa as tronkbewaarder en my ma as huiswerker gedien het.

Ek het my skoolloopbaan by Bontebok Primêre Skool en Swellendam Senior Sekondêre Skool op Swellendam deurgebring. My kinderjare, tot op die ouderdom van veertien jaar, het ek deurgebring in ‘n drie vertrekhuis in Murraystraat, op die rand van die Koringlandsrivier, voordat ons verhuis het na Railton, Swellendam waar ek steeds woonagtig is.

Ek het geen afhanklikes en is enkellopend.

Na Matriek, het ek Joernalistiek studeer by die destydse Skiereilandse Technikon studeer, maar kon weens finansiële terkortkominge en persoonlike redes, nie voortgaan met die kursus en teruggekeer na my tuisdorp. Ek het toe by die werksmag ingeval as onder meer, kassier, kelnerin en bank klerk.

Huidiglik werk ek as Projek Skakelbeampte vir ‘n Siviele Ingeneursmaatskappy.